Slávnostné otvorenie akademického roka a odhalenie pamätníka Alexandra Dubčeka

27.09.2021

Nový akademický rok 2021/2022 sme zahájili slávnostným odhalením pamätníka Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti osláv jeho 100. narodenia. Pamätník je umiestnený v univerzitnom smart parku na Študentskej ulici. 

Alexander Dubček, politik s ľudskou tvárou, je pre našu univerzitu významná osobnosť, pretože meno tohto vzácneho človeka, ktorého aj vo svete vnímali ako zástancu slobody, dodržiavania práv a odporu voči autoritatívnemu uplatňovaniu moci hrdo nesie od roku 2002 aj naša univerzita. Rektor vníma spojenie Alexandra Dubčeka s Trenčianskou univerzitou ako obrovskú česť a záväzok zároveň, aby sme jeho odkaz humanizmu, tolerancie a skutočnej demokracie pretavili aj do prístupu k vzdelávaniu. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica