Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

19.09.2019

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia akademickej obce,

 

dovoľujem si Vás pozvať na slávnostné otvorenie nového akademického roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. 9. 2019 o 10:00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity. Po skončení slávnosti Vás pozývam na čašu vína.

 

Teším sa na stretnutie.

 

S pozdravom

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica