Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

17.09.2015

Vážení kolegovia, milí študenti,

rád by som Vás všetkých touto cestou pozval na slávnostné zahájenie nového akademického roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. septembra 2015 o 10:00 hod. v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (B 101) na Študentskej ulici č. 2 v Trenčíne.

S úctou

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica