Školenie v Univerzitnej knižnici

09.05.2019

Pozývame vás na školenie v univerzitnej knižnici, ktoré vám odpovie na otázky ohľadom vyhľadávania v databáze Web of Science, scientometrických údajov (impakt faktor časopisu a kvartil), citovanosti.. Informácie, ktoré sú dôležité pri kategorizácii publikačnej činnosti..

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica