Seminár "Študijný a výskumný pobyt v zahraničí"

14.10.2012

Dňa 18.10.2012 sa v miestnosti B128 uskutoční informačný seminár so zástupkyňou SAIA  ohľadne možností získanie štipendií na zahraničný študijný a výskumný pobyt podľa časového plánu:

  • 10.00 hod. seminár pre študentov
  • 11.30 hod. seminár pre doktorandov, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica