Seminár o práci v databázach GALE

17.10.2018

Dňa 16. 10. 2018 zorganizovala Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, spoločnosťou Gale a Suweco praktický seminár o databázach spoločnosti GALE.

Dňa 28. februára 2018 bola podpísaná zmluva o poskytnutí prístupových práv k multiodborovej databáze medzi SNK a spoločnosti SUVECO CZ formou národnej licencie. Jedná sa o databázu Gale  Academic One File a Gale General One File. Týmto krokom  získali prístup k databázam Gale verejné, akademické a vedecké knižnice na Slovensku.

Cieľom  seminára bolo zvyšovanie informačnej  gramotnosti a účastníci seminára získali  informácie o databázach GALE, o možnostiach, ktoré poskytujú a mohli si prakticky vyskúšať vyhľadávanie v databázach.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica