Seminár na tému „Aktuálne problémy v Európskej únii“

05.06.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Františka Palka na ich spoločnom seminári s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii“. Organizátormi seminára boli  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Inštitút hospodárskej politiky n.o.

Počas seminára, na ktorom sa zúčastnili študenti našej univerzity, štátny tajomník Palko definoval najzávažnejšie problémy Európskej únie, pričom študentov najviac zaujala téma  riešeniach týchto problémov a možnosti ich  prevencie, ktorú štátny tajomník označil za veľmi významnú. Seminár sprevádzala  živá a aktívna  diskusia. Teší nás dôvera Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v organizáciu podujatia, ktoré sa uskutočnilo na troch vybraných univerzitách, pričom naša univerzita bola jednou z nich.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica