Seminár k podávaniu žiadostí o projekty VEGA a KEGA

24.03.2013

Seminár k podávaniu žiadostí o projekty VEGA a KEGA, ktorý organizuje oddelenie pre vedu a výskum TnUAD sa uskutoční 4. 4. 2013 o 13:00 v zasadačke rektorátu (budova rektorátu), Študentská 2, Trenčín.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica