Ružový október (15. októbra 2023)

Ružová farba v októbri je medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka, ktorý každoročne pripadá na 15. október. Fakulta zdravotníctva TnUAD sa spoločne s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Rádiologickou klinikou Trenčín, OZ Amazonky, OC Laugaricio a spoločnosťou DOOH.sk pripájajú k aktivitám odborných spoločností a pacientskych organizácií na Slovensku a už po niekoľkýkrát organizujú  Medzinárodný deň zdravia prsníkov, ktorého cieľom je  zvyšovanie povedomia o prevencii karcinómu prsníka ako aj podpora všetkým ženám, ktoré prekonávajú alebo už prekonali rakovinu prsníka.  Hlavnou témou ružového októbra 2023 je Mamografický skríning a ONKOKONTROLA zachraňuje život a zdravie žien Slovenska.  

Pri tejto príležitosti  Vás pozývame na Medzinárodný deň zdravia prsníkov, ktorý sa bude konať 15. októbra 2023 od 13.00 – 17.00 hod. v OC Laugaricio Trenčín. Podujatie bude spojené s nácvikom samo-vyšetrovania prsníkov, prezentáciou našich videoprezentácií zameraných na problematiku karcinómu prsníka, diskusiou s lekármi, členkami OZ Amazonky i ďalšími odborníkmi, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú. Podporiť nás môžete i pripnutím ružovej stužky, ktorá je medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka a ktorú Vám veľmi radi venujeme.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica