Rozvrh pre predmet Telesná výchova

11.03.2015

Je potrebné, aby sa študenti, ktorí majú v AIS-e zapísaný predmet Telesná výchova ako výberový predmet, zapísali na konkrétnu pohybovú aktivitu podľa aktuálneho, zverejneného rozvrhu KTVŠ. Pohybovú aktivitu si nahláste u konkrétneho odborného asistenta KTVŠ, ktorý vami vybranú pohybovú aktivitu vyučuje (viď. rozvrh KTVŠ). Odporúčame vám uvedené zrealizovať čo najskôr, nakoľko každá pohybová aktivita má obmedzený počet študentov. Študentom, ktorí budú zapísaní a nebudú sa aktívne zúčastňovať na vyučovacích hodinách TV, nebudú udelené kredity.

 

PaedDr. Lubomír Král, PhD.
vedúci KTVŠ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica