Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

09.03.2017

V rámci rozširovania služieb Univerzitná knižnica vychádza v ústrety externým študentom TnUAD.

Knižnica bude v mesiacoch marec, apríl otvorená aj v sobotu:

25.03. 2017 od 10.00 do 16.00

29. 04. 2017 od 10.00 do 16.00

V tomto čase si študenti môžu  zapožičať i vrátiť literatúru, prezenčne študovať v študovni, prípadne odkonzultovať a objednať rešerš.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica