Rokovanie Združenia podnikateľov púchovského regiónu na FPT v Púchove

19.02.2013

Rokovanie je spojené s prezentáciou fakulty a exkurziou v priestoroch špecializovaných laboratórií, rozvoj spolupráce FPT s podnikateľskou sférou na ďalšie obdobie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica