Rezonancie, Živly, More...

16.05.2016

Výstava semestrálnych prác predstavuje výsledky tvorivého úsilia študentov, ich fantáziu a prácu s materiálom v témach Rezonancie, Živly, More, Vlákna pod vedením pedagógov PaedDr. Ľubice Mrvovej, Mgr. Andrey Hupkovej a Ing. Jely Legerskej, PhD.

 

Pracovné priestory ateliéru 501 sa zmenili na týždeň od 10.5. do 17.5. na malý svet zaujímavých, originálnych a inšpiratívnych interiérových a odevných doplnkov, ktoré spájajú v sebe krásu, harmóniu a funkčnosť. Ponúkajú návštevníkom možnosť nazrieť aj do procesu práce v dokumenáciách a portfóliách.

 

Na vernisáži, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére privítali študenti a pedagógovia medzi sebou dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavru, PhD., prodekanku Ing. Danu Bakošovú, PhD, vedúceho oddelenia prof. Ing. Pavla Lizáka, PhD., ale aj rodičov, priateľov a pedagógov fakulty.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica