Rektorské voľno

21.10.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje všetkým zamestnancom a študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno dňa 16. novembra 2015.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica