Rektorské voľno

25.10.2023

Milí študenti,

v dňoch 30. októbra 2023 a 31. októbra 2023,

udeľuje rektor Jozef Habánik, študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  rektorské voľno.

Udelením rektorského voľna nie je dotknuté právo študentov zúčastniť sa volieb do Akademického senátu TnUAD, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. 10. 2023 a 30. 10. 2023 online, prostredníctvom MS Teams, s využitím aplikácie MS Forms.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica