Rektorské voľno pre študentov

23.04.2018

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

udeľuje na deň 30. 04. 2018 

všetkým študentom univerzity 

rektorské voľno.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica