Rektorské voľno 7. mája

04.05.2018

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

udeľuje študentom univerzity rektorské voľno na

7. mája 2018. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica