Rektorské voľno - 31. októbra 2013

24.10.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. udeľuje v súvislosti so sviatkom Pamiatky zosnulých všetkým študentom TnUAD na všetkých stupňoch štúdia REKTORSKÉ VOĽNO na štvrtok 31. októbra 2013.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica