Rektor zvoláva Akademickú obec

25.01.2013

Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poverený výkonom funkcie rektora zvoláva Akademickú obec zamestnaneckej a študentskej časti Rektorátu, celouniverzitného pracoviska Vila a Katedry Politológie, ktorá sa bude konať 31. januára 2013 13:00 hod. v budove B - Aule BA 101.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica