Rektor vymenoval novú dekanku a prorektorku

01.12.2020

Rektor univerzity Jozef Habánik vymenoval dňa 30. 11. 2020 do funkcie dekana Fakulty špeciálnej techniky doterajšiu prorektorku doc. Martu Kianicovú s účinnosťou od 1. decembra 2020 na prvé 4 ročné obdobie.

Zároveň vymenoval na pozíciu prorektorky pre výchovu a vzdelávanie RNDr. Zdenku Krajčovičovú z Fakulty zdravotníctva.

Obom srdečne gratulujeme a želáme veľa elánu, energie a tvorivých síl.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica