Rektor Trenčianskej univerzity rozdelil časť svojho platu

21.12.2020

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, po zvolení za poslanca Národnej rady SR, pracuje na univerzite za minimálnu mzdu. Zvyšnú časť z pôvodnej mzdy rozdelil prostredníctvom vytvoreného Fondu podpory a pomoci učiteľom a vedeckým pracovníkom za výborne odvedenú prácu. Formou odmeny boli z fondu, ktorý je zriadený v rozpočte ako motivačný nástroj pre zamestnancov univerzity, ocenení 26 zamestnanci univerzity, ktorí v tomto roku dosiahli mimoriadne kvalitné výsledky v publikačnej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a podpore budovania vzdelávacej infraštruktúry.

Ako uviedol rektor univerzity Jozef Habánik návrhy prichádzali od jednotlivých fakúlt, pracovísk univerzity a v záujme čo najväčšej miery objektivity sa mohli do hodnotenia zapojiť aj študenti. „Snažili sme sa odmeniť vedcov, kvalitných učiteľov a odborných zamestnancov, ktorí aj napriek všetkým prekážkam v súvislosti s pandémiou COVID-19 dosahujú mimoriadne pracovné výsledky. Podpora je tak adresná a cielená. Myslím, že tieto prostriedky boli použité naozaj motivačne a spravodlivo a som rád, že mám okolo seba takýto kvalitný tím“, dodal rektor.

Myšlienka, odmeniť na konci každého roka tých, čo majú najlepšie výsledky, vznikla už v marci tohto roka a rektor sa vtedy rozhodol namiesto použitia ušetrených prostriedkov na bežnú spotrebu, využiť ich účelovo na podporu tvorivých zamestnancov, aktívnych vedcovodborných zamestnancov ako motiváciu k dosahovaniu excelentných výsledkov a formovania kvalitného prostredia. Zámer vytvoriť takýto motivačný nástroj schválil aj Akademický senát a Správna rada univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica