Rektor TnUAD sa stretol so študentmi oddelenia dizajnu

10.12.2012

Dnes 10. decembra 2012 sa poverený rektor TnUAD Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. stretol so študentmi oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty Priemyselných technológií v Púchove, ktorí momentálne študujú v Trenčíne s cieľom riešiť ich aktuálnu situáciu.

Táto situácia by mala byť vyriešená po vzájomnej komunikácii do konca decembra 2012 s ohľadom na stanovisko vedenia FPT v Púchove, požiadavkám študentov a vedeniu univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica