Rektor TnUAD sa stretol so študentmi oddelenia dizajnu

Dnes 10. decembra 2012 sa poverený rektor TnUAD Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. stretol so študentmi oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty Priemyselných technológií v Púchove, ktorí momentálne študujú v Trenčíne s cieľom riešiť ich aktuálnu situáciu.

Táto situácia by mala byť vyriešená po vzájomnej komunikácii do konca decembra 2012 s ohľadom na stanovisko vedenia FPT v Púchove, požiadavkám študentov a vedeniu univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica