Rektor rokoval o prioritách univerzity pre nové programové obdobie

22.04.2021

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik rokoval spoločne s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom o prioritách programového obdobia 2021-2027 v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Dušanom Veličom.

Témou pracovného stretnutia na pôde župy bola príprava Integrovanej územnej stratégie, novela zákona regionálnom rozvoji a predstavenie unikátneho projektu budovania Inovačného a kreatívneho centra, ktoré formou kampusu prepojí kreatívnosť študentov Fakulty priemyselných technológií a župnej Spojenej školy v Púchove s výskumom, inováciami a transferom poznatkov a technológií do priemyselnej praxe v oblasti nových materiálov pre 21. storočie.

Podľa slov rektora univerzity Jozefa Habánika projekt vytvára priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov, podnikateľov a zamestnancov. „Zámerom zriadenia je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technológie, inovácie a vytvárať podmienky, ktoré motivujú študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam a rozvíjajú tvorivosť“, dodáva Jozef Habánik.

Na pôde univerzity boli témou rokovania okrem už vyššie spomenutých priorít nového programového obdobia aj  otázky čerpania finančných prostriedkov na vedu a výskum v rámci existujúcich grantových schém a sieťovanie Trenčianskej univerzity s priemyslom, výskumno-vývojovými organizáciami a partnerskými zahraničnými univerzitami vo výzvach Európskej komisie. Na záver stretnutia štátny tajomník MIRRI Dušan Velič odovzdal garanciu kontaktného bodu, vďaka ktorej má univerzita v akejkoľvek otázke na rezorte dvere otvorené.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica