Rektor privítal na pôde univerzity spolumajiteľa firmy ESET

17.04.2013

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v pondelok 15. apríla 2013 uskutočnila prednáška Ing. Miroslava Trnku, spolumajiteľa firmy ESET, držiteľa ocenení Podnikateľ roka 2006 v SR a Krištáľové krídlo za prínos pre hospodárstvo krajiny.

Po oficiálnom uvedení rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. mal pán Trnka pripravenú motivačnú prezentáciu ako vznikla firma ESET a akým spôsobom sa rozrástla až do terajšej celosvetovo pôsobiacej spoločnosti. Prednáška bola veľmi zaujímavá, čo dokazuje aj vysoká účasť nie len z radov študentov, ale aj širokej verejnosti a podnikateľskej sféry.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica