Rektor prijal nového predsedu odborovej organizácie

27.02.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prijal v piatok 27. februára 2015 nového predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a športu pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Štefana Pivka, PhD.

Na prvom stretnutí bola podpísaná aj nová Kolektívna zmluva TnUAD na rok 2015, ktorá zabezpečuje podmienky sociálnej starostlivosti a pracovné podmienky zamestnancov univerzity v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorú Odborový zväz pracovníkov školstva, vedy a športu vyrokoval pre 2015.

Začiatkom roka 2015 začal proces kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a zamestnancov TnUAD, ktorého výsledkom je dnešné podpísanie podmienok Kolektívnej zmluvy TnUAD na rok 2015.

Rektor na stretnutí vyjadril poďakovanie členom oboch komisií pre kolektívne vyjednávanie, ktorí  racionálne a efektívne pristúpili ku kolektívnemu vyjednávaniu a dohodli sa na podmienkach, ktoré sú akceptovateľné zamestnávateľom aj zamestnancami : „Ďakujem delegovaným zástupcom pre kolektívne vyjednávanie, ktorí sa zúčastňovali kolektívnych vyjednávaní v mesiacoch január až február, aby mohol vzniknúť konsenzus pre zvýšenie štandardu starostlivosti o zamestnancov medzi požiadavkami a reálnymi možnosťami.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica