Rektor prijal biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka

22.10.2015

V stredu 21. októbra 2015 sme na pôde Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávili 6. výročie požehnania a otvorenia Univerzitného pastoračného centra, ktorého patrónmi sú svätí zo Skalky pri Trenčíne, sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt.

V predvečer slávnosti prijal nitrianskeho biskupa Viliama Judáka rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Na spoločnom stretnutí diskutovali o duchovnom rozvoji študentov a prínosoch Univerzitného pastoračného centra pre mladých ľudí nielen po intelektuálnej stránke, ale aj v rôznych iných oblastiach ich rozvoja, o víziách moderného vzdelávania a súčasnej neľahkej situácii vzdelávania mladých ľudí na Slovensku a vo svete.

Biskup Viliam Judák sa vedeniu univerzity poďakoval za všetku doterajšiu dobrú spoluprácu, a symbolicky prepojil dve starobylé mestá Nitru a Trenčín darčekom. Z rektorátu sa spoločne presunuli do zóny ticha, Univerzitného pastoračného centra, kde biskup udelil požehnanie našej Alma mater.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica