Rektor podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

14.10.2021

Deklarácia je výsledkom národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie systému odbornej podpory účasti podnikov a inštitúcií verejného sektora v európskom výskumnom priestore a v európskych inovačných programoch. Výsledkom má byť zvýšená participácia Slovenska, vyšší počet projektov medzinárodnej spolupráce či lepšie využívanie národnej výskumnej infraštruktúry.

Ako povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, slávnostným podpisom deklarácie sa naša univerzita stala signatárom posilnenia kultúry vedeckej integrity. Podpisom 12. októbra 2021 v priestoroch Bratislavského hradu ju verejne potvrdilo tridsať signatárov. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Cieľom deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku, aby sa prihlásili k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica