Rektor odovzdal diplomy úspešným doktorandom

22.09.2020

Úspešným absolventom doktorandského štúdia rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, spoločne s dekanmi fakúlt odovzdal diplomy preukazujúce získanie titulu philosophiae doctor – PhD. Slávnostné odovzdávanie - promócie spravidla prebiehajú vždy pri otvorení nového akademického roka. V súvislosti s opatreniami počas pandémie Covid-19 a usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu zdravotníctva SR sú však hromadné podujatia v interiéri obmedzené, preto rektor zvoli individuálnu formu odovzdania.

Úspešní absolventi splnili všetky náročné kritériá štúdia. Vzniklo množstvo kvalitných publikačných, vedeckých a výskumných výstupov priamo pre prax dôkazom čoho je napr. ocenenie Študentská osobnosť roka, oceňujúca talent, cieľavedomosť a úspešnosť, ktorú získal náš doktorand.

Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a tvorivých síl na nových pracoviskách, či už v priemyselnej praxi, inštitúciách a organizáciách verejnej správy alebo pokračovaní vedeckej dráhy. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica