Rektor na zahájení štátnych záverečných skúšok FPT v Púchove

06.06.2013

V stredu 5. júna 2013 sa začali štátne záverečné skúšky na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za osobnej účasti rektora našej univerzity doc. Jozefa Habánika.

Rektor vo svojom príhovore poprial študentom veľa úspechov a skúšajúcim patričnú dávku trpezlivosti a zhovievavosti. Dekan fakulty prof. Vavro ocenil účasť rektora doc. Habánika na zahájení štátnych záverečných skúšok, čo sa pravdepodobne udialo po prvý krát v existencii fakulty. Štátne záverečné skúšky začali obhajobami diplomových prác v študijnom odbore materiály, nasledovať budú obhajoby prác v študijnom odbore chemické technológie a ako posledné sú plánované štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu. Celkovo by na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v bakalárskom a inžinierskom štúdiu malo zúčastniť štátnych skúšok približne 130 študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica