Rektor na stretnutí s veľvyslancom Ruskej federácie

08.04.2016

Rektor Trenčianskej univerzity sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie, Alexejom Fedotovom. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja za účelom prerokovania otázok ďalšej spolupráce s univerzitou.

Tá dlhodobo rozvíja spoluprácu s partnerskými univerzitami z tejto krajiny. Okrem vzájomnej kooperácie v oblasti publikačnej činnosti, ide aj o účasť na konferenciách, výmenu pedagógov a študentov.

„V tomto akademickom roku sme začali napĺňať projekt v rámci výzvy Európskej komisie programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“, upresnil Jozef Habánik a uviedol, že v súčasnosti študujú na Trenčianskej univerzite štyria zahraniční študenti práve z Ruskej federácie.

Pre univerzitu je v tomto regióne najvýznamnejším partnerom Iževská štátna technická univerzita M.T. Kalašnikova, ktorá má bohatú tradíciu už od roku 1952. V priebehu roka prídu do Trenčína ďalší študenti, pedagógovia i odborný personál. Spoluprácu so zahraničnými odbornými partnermi má Trenčianska univerzita veľmi dobre rozbehnutú. V súčasnosti kooperuje s 56 univerzitami zo 14 krajín.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica