Reklamácia ŽSSK

12.10.2012

V prípade problémov s uznaním platnosti študentskej BČK vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na adresu:

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sekcia služieb zákazníkom

Oddelenie zákazníckych podaní

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk

 

K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo čipu (SNR), dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného, doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok, doložiť scan doplatkového lístka, obojstranný scan  preukazu študenta. Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica