Registrácia na podujatie COINTT 2023 (24. - 25. októbrer 2023)

Registrácia na najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania – COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je spustená. Toto významné podujatie sa aj tento rok uskutoční v Bratislave a to 24. až 25. októbra 2023. Informácie o presnom mieste konania Vám prinesieme už čoskoro.

COINTT 2023 opäť privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Hlavná téma aktuálneho ročníka COINTT, ktorý organizuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií. 

Aktuálne sa finalizuje program konferencie, ktorý priebežne aktualizujeme.

Rezervujte si miesto na konferencii ešte dnes

Už teraz sa môžete bezplatne zaregistrovať na tomto linku: https://cointt.sk/registracia/.

Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica