Regionálne kolo Mladý Európan 2022

28.04.2022

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 17. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Žiaci stredných škôl Trenčianskeho kraja mali možnosť zmerať si vedomosti z rôznych oblastí Európskej únie. Do regionálneho kola sa prihlásilo celkovo 14 tímov.

1. miesto obsadil súťažiaci tím z Gymnázia v Partizánskom.

Na 2. mieste sa umiestnili študenti z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom a 3. miesto získali súťažiaci z Gymnázia Púchov.

Súťaže sa tiež zúčastnili študenti Gymnázia v Považskej Bystrici, SOŠ Nováky, Strednej priemyselnej školy NMnV, Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia NMnV, SOŠ obchodu a služieb NMnV, Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou, Spojenej školy Púchov, Strednej odbornej školy Prievidza, Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Obchodnej akadémie z Prievidze a Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim i pedagógom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica