Region Tour Expo

15.05.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na výstave Region Tour Expo Trenčín

17. až 19. mája 2013

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, OZ TREUM – Trenčín Európske mesto a Hvezdárňou Partizánske sa zúčastnia 2. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR EXPO ako spoluvystavovatelia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je významnou inštitúciou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Má ambíciu stať sa permanentne inovujúcou kvalitnou súčasťou rozvoja regiónu.  Počas výstavy predstaví potenciálnym záujemcom o štúdium štruktúru univerzity, jednotlivé fakulty a študijné programy.

 

Oficiálne otvorenie výstavy 17.5.2013 o 10.00 hodine na nádvorí výstavného areálu

V rámci oficiálneho otvorenia výstavy sa uskutoční v stánku TSK krátky brífing o 10:45 hod.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica