Prvým krokom k vytvoreniu unikátneho campusu bolo podpísanie memoranda

31.05.2022

Podpisom Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčianskou župou, zástupcami zamestnávateľov a zahraničných partnerov sa začala prvá etapa budovania unikátneho vzdelávacieho a technologického campusu v areáli Fakulty priemyselných technológií a Spojenej školy v Púchove.

EDUTECH Campus poskytne kvalitné odborné vzdelávanie pre prax a moderný aplikovaný výskum viazaný na Priemysel 4.0, zároveň v medzinárodnom meradle prepojí stredné odborné školy a univerzity z Nemecka, Fínska, Poľska a Českej republiky. Cieľom je ponúknuť mladým ľuďom z Púchova, Trenčianskeho regiónu, ale aj širšieho okolia perspektívu pre štúdium, kreatívnosť a uplatnenie sa na trhu práce. „Súčasťou projektu je aj vybudovanie inovačného a kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kompozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemyselných technológií,“ povedal rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Trenčianska univerzita vytvorí podmienky pre moderné celoživotné vzdelávanie a výskum, Spojená škola svojim zameraním a technologickým vybavením pripraví budúcich odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne a absolventov pre štúdium na Fakulte priemyselných technológií. „Reagujeme na Priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu, informačné technológie aj umelú inteligenciu. Úlohou a cieľom campusu bude prinášať moderné technológie, postupy vzdelávania a študijné predmety pre župnú strednú školu a tiež fakultu. Výstupmi tohto projektu majú byť vzdelaní a zruční ľudia," priblížil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Nasledovať bude Zmluva o združení finančných prostriedkov a príprava projektovej dokumentácie k žiadosti o schválenie tejto integrovanej územnej investície z OP Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti a programu Horizon Europe. Predpokladaná alokácia tejto investície je do 40 mil. EUR, ktoré by sa mali preinvestovať postupne do roku 2028. Počíta sa s modernizáciou budov, existujúcej výskumnej infraštruktúry, internátu, športovísk, technologických laboratórií, parkovania a zelene.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica