Prvý ruský absolvent Fakulty špeciálnej techniky

11.07.2013

Prvými ruskými absolventmi našej univerzity sú  absolventi inžinierskeho štúdia na Fakulte sociálno - ekonomických vzťahov. V tomto akademickom roku sa k úspešným ruským absolventom zaradil aj Alexander Mokrušin, ktorý ukončil štúdium na Fakulte špeciálnej techniky v  inžinierskom programe a jeho prelomová diplomová práca sa týkala využívania filtrov v automobiloch na úrovni nanotechnológií, o ktorú prejavili záujem aj v PSA Peugeot.

Alexander Mokrušin je jedným z výsledkov úzkej spolupráce Fakulty špeciálnej techniky  so zahraničnými univerzitami.

Na slávnostnej promócii Fakulty špeciálnej techniky sa, okrem rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a vedenia fakulty,  zúčastnil aj kultúrny attaché Denis Arsentiev, aby osobne zablahoželal prvému ruskému absolventovi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zoznámil sa s rektorom našej univerzity, vedením fakulty a upevnil vzťahy pri ďalšej medzinárodnej spolupráci.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica