Prvé zasadnutie Kolégia rektora TnUAD v roku 2013

V stredu 16.1.2013 sa konalo prvé Kolégium rektora TnUAD, na ktorom doc. Ing. Jozef Habánik, poverený výkonom rektora, predstavil dekanom fakúlt nového predsedu AS TnUAD – Doc. Ing. Jána Kútika, CSc. a tiež nových prorektorov TnUAD, ktorých na jeho návrh schválil AS TnUAD. Ďalšie rokovanie KR bolo vedené v zmysle príprav na komplexnú akreditáciu TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica