Prvé promócie na Fakulte špeciálnej techniky v Záblatí

12.02.2013

Promócie študentov Fakulty špeciálnej techniky, ktoré sa konali 8. februára 2013, boli výnimočné nielen vďaka tomu, že promovalo 18 doktorandov a 19 bakalárov denného aj externého štúdia, ktorí úspešne obhájili svoje doktorandské  a bakalárske práce, ale aj kvôli tomu, že sa po prvýkrát konali v nových priestoroch fakulty v Záblatí. Dvaja študenti si  okrem diplomu za výborné výsledky počas štúdia prevzali Cenu rektora, ktorú im osobne odovzdal doc. Habánik – poverený rektor a šiestim úspešným študentom udelil dekan FŠT - doc. Lipták  Cenu dekana. Rektor aj dekan vo svojom príhovore zablahoželali študentom, popriali im veľa úspechov  a vyjadrili  presvedčenie, že  ako úspešní absolventi budú vždy hrdí na svoju fakultu aj univerzitu a budú šíriť jej dobré meno vo svojej profesionálnej kariére.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica