Prorektor Dušan Galusek bol vymenovaný za profesora

23.10.2013

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 22. októbra 2013 profesorov vysokých škôl  a medzi novomenovanými 35 profesormi bol aj náš prorektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Dušan Galusek, PhD., ktorý bol menovaný v odbore anorganická technológia a materiály.

Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní štátny tajomník Ministerstva školstva SR Štefan Chudoba, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár a predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško.

Prezident Ivan Gašparovič prítomným vysokoškolským pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich profesionálnej kariére. Vo svojom príhovore pripomenul, že profesori sú kľúčovou kategóriou vysokoškolských učiteľov, na nich sa o. i. viažu práva garantovať vysokoškolské študijné programy: ak pribudne profesor, rozšíri sa ponuka študijných programov. „Obrazne možno povedať, že profesori sú soľou a korením v živote každej vysokej školy. Dnešný deň je teda rovnako sviatkom aj všetkých vzdelávacích ustanovizní, na ktorých pôsobíte,“ uviedol prezident.

Gratulujeme prof.  Ing. Dušanovi Galuskovi, PhD. a želáme mu veľa osobných a pracovných úspechov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica