Promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií

14.09.2023

Úspešné ukončenie štúdia na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými promóciami, ktoré sú vyvrcholením viacročného úsilia a vytrvalosti našich, dnes už absolventov. Absolventi Fakulty priemyselných technológií preukázali vedomosti a zručnosti, zvládli štátne skúšky, a tak im patrí do rúk zaslúžený diplom. "Našim absolventom úprimne blahoželám a keďže sa dnes postavili na skutočnú štartovaciu čiaru, prajem im veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape ich života," odkázal absolventom rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Všetkým absolventom srdečne gratulujeme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica