Promócie (30. 06. - 01. 07. 2022)

28.06.2022

Program promócií akademického roka 2021/2022

30. 06. 2022 – Fakulta zdravotníctva (9:30 hod.)

                     – Fakulta zdravotníctva (12:30 hod.)

                     – Fakulta zdravotníctva (15:30 hod.)

 

01. 07. 2022 – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (9:30 hod.)  

                     – Fakulta špeciálnej techniky (12:30 hod.) 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica