Facebook Youtube Instagram

Prolongácia študentských preukazov

Vážení študenti denného štúdia,

oznamujeme Vám, že od 1.9.2013 je potrebné prolongovať si dopravnú časť na študentskom preukaze  priložením bezkontaktnej čipovej karty na univerzitný terminál.
Dopravná časť pre akademický rok 2013/2014 bude aktivovaná len u študentov, ktorí vykonali úplný zápis, t.j. splnili všetky podmienky zápisu.

Preukaz študenta je potrebné priložiť na univerzitný terminál až po zápise, ale údaje na termináli budú  najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Súčasne Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. bude poskytovať študentom vyšších ročníkov vysokej školy, zľavnené cestovné v priebehu mesiaca september 2013 na základe bezkontaktnej čipovej karty s aktivovanou dopravnou časťou do 30.09.2013 a holografickou známkou na akademický rok 2012/2013. Od 1.10.2013 platia všetky bezkontaktné čipové karty vysokej školy len s aktivovanou dopravnou časťou a holografickou známkou platnosti na bezkontaktnej čipovej karte (prípadne predtlačenou platnosťou) na akademický rok 2013/2014.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica