Projekt Život nie je zebra

02.05.2016

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně usporiadali v Študentskom centre TnUAD v rámci projektu „Život nie je zebra“ slávnostné otvorenie výstavy neziskových organizácií a prednášku doc. Jozefa Božika. Na dvojtýždňovej výstave neziskových organizácií celého Trenčianskeho samosprávneho kraja, môžu predstaviť svoju činnosť širokej verejnosti a tým zvýrazniť a poukázať na dôležitosť neziskového sektora. Zahájená bude vernisážou, v rámci ktorej jednotlivé organizácie predstavia svoje aktivity, ale aj konkrétne výrobky produkované napríklad chránenými dielňami.  Projekt je spájaný nielen so samotnou výstavou, ale hlavne s celou radou workshopov a sprievodných akcií ako pre laickú, tak i pre odbornú verejnosť. Podľa slov rektora Jozefa Habánika je projekt vďaka cezhraničnej spolupráci jedinečný. Aktivity budú prebiehať koordinovane v Trenčianskom aj Zlínskom kraji a verejnosť sa bude môcť zoznamovať s hlavnými aktivitami a činnosťou organizácií neziskového sektora.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica