Profesor Galusek si prevzal cenu Osobnosť medzinárodnej vedeckej spolupráce

17.06.2020

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Dušan Galusek získal ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce v rámci podujatia Vedec roka SR 2019. V poradí už 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová

Profesor Galusek, ktorý je výraznou a medzinárodne akceptovanou vedeckou osobnosťou v oblasti výskumu keramických materiálov a skla, získal ocenenie za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR. Od roku 2007 viedol excelentné vedeckovýskumné centrum Vitrum Laugaricio, ktoré v roku 2013 získalo status centra excelentnosti. Cieľom však bolo dať centru medzinárodný rozmer a jeho výskumné aktivity rozšíriť mimo Slovenska. V roku 2015 preto predložil projekt v rámci programu pre výskum a inovácie Európskej únie Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti, na vybudovanie medzinárodného výskumného centra s názvom Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá - FunGlass. Projekt zaradila európska hodnotiteľská komisia v roku 2016 medzi 10 najúspešnejších európskych projektov, ktoré získali finančnú podporu. Prof. Galusek sa tak stal koordinátorom medzinárodného konzorcia združujúceho lídrov európskeho sklárskeho výskumu v Nemecku, Španielsku a Taliansku, ktoré má dnes už viac ako 60 zamestnancov a doktorandov z 12 krajín sveta a je zamerané na výskum v oblasti povrchových úprav skla, jeho spracovania, recyklácie materiálov a biomateriálov pre náhradu a regeneráciu tkanív.

Rektor Jozef Habánik vyslovil vďaku nášmu prorektorovi a jeho tímu, ktorému univerzita dokázala vytvoriť podmienky na vedu využiteľnú v reálnej praxi a do budúcnosti mu poprial veľa ďalších úspechov. Ako povedal prof. Galusek, veda je neustály vývoj, stále je kam sa posúvať, žiadna otázka nikdy nie je ukončená a definitívne zodpovedaná. 

Gratulujeme!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica