Prof. Ondrušová opätovne zvolená za dekanku FPT

22.04.2024

V stredu 17. apríla 2024 dekanka Fakulty priemyselných technológií Darina Ondrušová  predstavila na predvolebnom zhromaždení Akademickej obce svoje plány k ďalšiemu rozvoju fakulty.

Pani dekanka zodpovedala všetky otázky v diskusii a v tajných voľbách vo volebnom zhromaždení bola všetkými hlasmi zvolená za dekanku Fakulty priemyselných technológií na ďalšie funkčné obdobie.

Rektor univerzity Jozef Habánik: "Výsledky volieb rešpektujem a pani dekanku v príslušnom termíne vymenujem do pozície. Srdečne blahoželám a prajem veľa šikovných študentov a múdrych rozhodnutí v prospech rozvoja fakulty a univerzity."

Pani profesorke srdečne gratulujeme a prajeme jej aj fakulte do ďalšieho funkčného obdobia všetko najlepšie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica