prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. dostal ocenenie

16.11.2012

V mene celej akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne srdečne blahoželáme nášmu vzácnemu kolegovi akademikovi prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc., k prestížnemu oceneniu „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku“ v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, ktoré mu udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 8. novembra 2012.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica