Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

22.07.2020

Dňa 21. júla si Slovensko pripomenulo 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, osobnosť svetového formátu, nositeľa hodnôt ako sloboda či demokracia. Vďaka svojim bravúrnym diplomatickým schopnostiam sa výrazne zaslúžil o formovanie česko-slovenskej štátnosti. Na jej základoch prirodzeným spôsobom vznikla neskôr aj samostatná SR. V Košariskách, kde prebiehal celodenný program za účasti významných hostí, si položením venca pripomenul odkaz a uctil slovenského velikána aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý považuje Štefánikov odkaz za aktuálny aj v súčasnosti.

 

Štefánik zostáva navždy  inšpiráciou vo svojom odhodlaní, veľkosti, odvahe a láske k svojej krajine. V jeho známom výroku: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ je vyjadrená neobyčajná vôľa mladého človeka. Rok 2019 bol vládou SR vyhlásený za Rok M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia a práve oslavy 140. výročia jeho narodenia tento Rok zavŕšili.

 

Ako súčasť programu v Košariskách sa konali slávnostné služby Božie v miestnom evanjelickom kostole. Za účasti najvyšších ústavných činiteľov sa pred Rodným domom Štefánika uskutočnil pietny akt kladenia vencov, ktorý odštartoval prelet leteckej techniky na počesť generálových narodenín. Súčasťou týchto výnimočných osláv bolo aj oceňovanie vojnových veteránov. K sprievodným podujatiam patrilo tiež otvorenie výstavy Reflexie domoviny či literárno-hudobná kompozícia „Veriť, milovať, pracovať...“, ktoré majú rodáka z Košarísk priblížiť verejnosti.

 

V novembri budúceho roka si pripomenieme pre našu univerzitu osobitne významnú udalosť, a to 100. výročie narodenia ďalšej osobnosti našich dejín Alexandra Dubčeka, ktorého meno nesieme v názve. V tejto súvislosti bude počas budúceho roka univerzita organizovať sériu odborných a vedeckých podujatí venované spomienke na Alexandra Dubčeka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica