Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC EC)

03.06.2014

Spoločné výskumné centrum (JRC) je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie. Poslaním JRC je poskytovanie nezávislej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Jeho práca má priamy vplyv na životy občanov, pretože prispieva svojimi vedeckými výsledkami k budovaniu zdravého a bezpečného prostredia, bezpečnosti dodávok energie, udržateľnej mobilite a k ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica