Prijímanie prihlášok na Univerzitu 3. veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

29.09.2015

V októbri 2015 sa na pôde TnUAD otvorí už 14. ročník Univerzity tretieho veku. Štúdium ponúka občanom vo veku 50+ možnosť kvalitného celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia sa do vysokoškolského prostredia. Pripravovaný ročník univerzity tretieho veku je jedinečný pre svoju orientáciu na získanie dôležitých kompetencií a zručností pre kvalitnejší život. Podávanie prihlášok je možné do 6. 10.2015 prostredníctvom internetovej stránky www.utv.tnuni.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica