Prijali sme opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania

 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu Trenčianska univerzita, všetky jej fakulty a katedry pokračujú vo vzdelávaní výlučne s využitím dištančných metód. Toto opatrenie platí až do odvolania a týka sa študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia.

Učitelia a študenti naďalej komunikujú elektronicky prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii sú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikácia MS Teams, ktorá umožňuje interaktívnu online formu výučby, vrátane konzultácií. Naďalej tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.

Zriadený je aj informačný kanál covid19@tnuni.sk, kde môžu študenti a zamestnanci získať aktuálne informácie ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19.

Ohľadom ďalšieho fungovania študentských domovov bude ubytovaným študentom zaslaná informácia na ich e-mailové kontá.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica